Política de Privadesa

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Barcelona Best Friend Real Estate SL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullin a través dels formularis del lloc web barcelonabestfriend.com s’inclouen als fitxer automatitzats específics d’usuaris del serveis barcelonabestfriend.com

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter presonal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i el desenvolupament de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Barcelona Best Friend Real Estate SL.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb lúnic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Barcelona Best Friend Real Estate SL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació de les mateixes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a marc@barcelonabestfriend.com o a l’adreça Dr. August Pi i Sunyer, 3, local 1 08034 Barcelona.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell mateix són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a marc@barcelonabestfrien.com

Finalitat del tractament de les dades personals

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A Barcelona Best Friend Real Estate SL tractarem les teves dades personals recopilades a través del Lloc Web barcelonabestfriend.com amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels bens i serveis oferits a través de barcelonabestfriend.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a barcelonabestfriend.com
  3. Enviament de butlletins informatius (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de Barcelona Best Friend Real Estate SL i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a la direcció indicada anteriorment.

Els camps dels dits registres són d’emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

¿Quant de temps es conservaran les dades personals recopilades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que el legitimen:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Barcelona Best Friend Real Estate SL, els termes i condicions dels quals es posaran a la seva disposició en qualsevol cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incomplerta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Barcelona Best Friend Real Estate SL, tret per obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, Barcelona Best Friend Real Estate SL no es fa responsable d’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Barcelona Best Friend Real Estate SL informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtud del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtud al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de la propietat intel·lectual

Barcelona Best Friend Real Estate SL és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, ‘know how’ i quants altres drets guardin relació amb els continguts del lloc web barcelonabestfriend.com i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web barcelonabestfriend.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Barcelona Best Friend Real Estate SL, encara que siguin gratuïts i/o de disposició pública.

Barcelona Best Friend Real Estate SL disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat sobre el software necessari per la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Barcelona Best Friend Real Estate SL, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels serveis propietat de Barcelona Best Friend Real Estate SL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent i maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’us contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Barcelona Best Friend Real Estate SL i, en particular, de:

  • La utilització que resulti contraria a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici de Barcelona Best Friend Real Estate SL, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els ‘cracks’, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o l’ús de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
  • L’ús del servidor de correu del domini i de les direccions de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a la propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable del respecte a les lleis i reglaments en vigor i a les normes que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com als principis universals d’ús de l’internet.

L'usuari indemnitzarà Barcelona Best Friend Real Estate SL per les despeses que generés la imputació de Barcelona Best Friend Real Estate SL en alguna causa la responsabilitat de la qual fos imputable a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Barcelona Best Friend Real Estate SL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors. Tot i així, no es responsabilitza de la pèrdua o esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total d eles dades esborrades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat sumprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de la última còpia de seguretat.

Els serveis ofertats, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Barcelona Best Friend Real Estate SL, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari. En aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa al preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Barcelona Best Friend Real Estate SL.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Barcelona Best Friend Real Estate SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els que existeixi una relació contractual prèvia, Barcelona Best Friend Real Estate SL sí que està autoritzada a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Barcelona Best Friend Real Estate SL que siguin similars als que inicialment fossin objecte de contractació amb el client.

En qualsevol cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.